"Latijn"

Klassieke talen richten zich tot leerlingen met een grote belangstelling voor taal, cultuur en literatuur.
De cursussen hebben een taalkundig en een cultuurhistorisch doel. Hoewel Latijn een dode taal is, heeft ze eeuwenlang onze cultuur beïnvloed.
Romaanse talen als Italiaans, Frans, Spaans stammen rechtstreeks af uit het Latijn.
Ook in het Nederlands en de taal van de wetenschap is de invloed van het Latijn niet weg te denken: school, studeren, familie, vakantie, televisie, apotheek, ritme … zijn hier enkele voorbeelden van.
Bovendien zijn de Romeinse en Griekse invloeden niet weg te denken uit wetgeving, techniek en architectuur. Ook al bieden we alleen Latijn aan als taalcursus, toch zal heel vaak ook de Griekse cultuur aan bod komen. De Romeinen zijn immers schatplichtig aan deze rijke Griekse cultuur op tal van vlakken.